Oris tem

 • Računalniško tekmovanje Bober

 • Tekmovanje 2017/2018

  Tekmovanje je namenjeno učencem, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Ker ne zahteva posebnega predznanja, se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.
  Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

   

  Šolsko tekmovanje bo potekalo od 13. do 17. novembra 2017 med 7. in 19. uro v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole naprej in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Tekmovanja poteka v dvanajstih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred/letnik, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, starejši pa na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja.

   

  Državno tekmovanje bo 13. januarja 2018 v Ljubljani. Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča. Obe tekmovanji trajata 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca.

  Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

  • Šolsko tekmovanje

   Na šolskem nivoju mednarodnega tekmovanja Bober, ki je potekalo med 13. in 17. novembrom 2017, je sodelovalo 63 tekmovalcev.

   18 tekmovalcev je osvojilo bronasto priznanje.

   Čestitke vsem tekmovalcem!

   • Tema 3

    • Tema 4

     • Tema 5

      • Tema 6

       • Tema 7

        • Tema 8

         • Tema 9

          • Tema 10